تقویم آزمون‌ها تقویم آزمون‌ها

آزمون های سال 1396

چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی kelt

تاريخ شروع ثبت نام: 20 فروردین 1396

تاريخ پايان ثبت نام: 9 اردیبشت 1396

تاريخ دريافت کارت ورود به جلسه:  12 و 13 اردیبهشت

 در این دوره به دلیل مشکلات سایت دریافت کارت به صورت حضوری و با ارائه اصل فیش پرداختی به دفتر مرکز آزمون زبان خواهد بود. لطفا اصل فیش را قبل از روز آزمون به دفتر مرکز آزمون زبان ارائه کنید. توجه کنید که ثبت نام همچنان از طریق سایت مرکزانجام می شود و تنها برای پرداخت مبلغ ثبت نام باید به صورت حضوری به بانک تجارت مراجعه کنید و مبلغ صدهزار تومان به شماره حساب 201105129 درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی واریز نمایید.

تاريخ برگزاری آزمون:پنج شنبه  14 اردیبهشت 1396

محل برگزاری آزمون: تهران، دانشگاه خوارزمی، ساختمان دانشکده ادبیات، طبقه دوم و سوم

ساعت برگزاری آزمون: 2 بعدازظهر