تقویم آزمون‌ها تقویم آزمون‌ها

 

ششمین دوره آزمون زبان دانشگاه خوارزمی

 

شروع ثبت نام: 13 آبان 96

 

پایان ثبت نام: 25 آذر 96

 

تاریخ برگزاری آزمون: پنجشنبه 30 آذر 96


ساعت برگزاری آزمون: 10 صبح


محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی تهران

 

مبلغ ثبت نام: 100 هزار تومان

 

 

سایت مرکز آزمون برای ثبت نام:

 

http://ltc-exam.khu.ac.ir

 

 

 

 

 

تقویم آزمونها: 

 

آزمون اول:23 اردیبهشت 95
آزمون دوم: 6 آبان 95
آزمون سوم28 بهمن 95
آزمون چهارم:14 اردیبهشت 96
آزمون پنجم27 مهر 96
آزمون ششم30 آذر 96
آزمون هفتمبهمن ماه 96 (تاریخ دقیق آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.)