تماس با ما تماس با ما

 

 

تلفن: 86072789

آدرس سایت مرکز آزمون جهت ثبت نام درآزمون:

http://ltc-exam.khu.ac.ir/

                    

پست الکترونيکی(ایمیل):  kelt@khu.ac.ir

 

آدرس پستی:  تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره 43، دانشگاه خوارزمی، ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه 3، شماره 35، کد پستی 14911- 15719

 

ساعت کار دفتر مرکز آزمون زبان:     هر روز تا پایان ساعت اداری