منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی KELT

برگزاری چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی KELT

شروع ثبت نام: 20 فروردین 96

پایان ثبت نام: 9 اردیبهشت 96

تاریخ برگزاری آزمون: 14 اردیبهشت 96

مکان برگزاری: تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آدرس سایت برای ثبت نام در آزمون

http://ltc-exam.khu.ac.ir