منو های اصلی
Skip to Content

ثبت نام پنجمین دوره آزمون KELT

  

ثبت نام پنجمین دوره آزمون KELT آغاز شد.

شروع ثبت نام: 12 تیر ماه 96

پایان ثبت نام: 20 مهر 96

تاریخ برگزاری آزمون: پنجشنبه 27 مهر 96

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی تهران

مبلغ ثبت نام: 100 هزارتومان

ساعت برگزاری آزمون: 2 بعد از ظهر