منو های اصلی
Skip to Content

رفع مشکل پرداخت مبلغ ثبت نام آزمون KELT

 

داوطلبان محترم

 

اگر در پرداخت وجه ثبت نام از صفحه پروفایل خود دچار مشکل شده اید، لطفا به صورت حضوری به بانک تجارت مراجعه کرده و مبلغ صدهزار تومان به شماره حساب 201105129 درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی واریز کنید و اصل فیش پرداختی را به دفتر مرکز آزمون ارائه فرمایید.