ضرورت به همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در آزمون

قابل توجه ثبت نام کنندگان محترم در آزمون زبان

جهت شرکت در آزمون حتما کارت ملی خود را به همراه داشته باشید. در غیر اینصورت از شرکت شما در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

مرکز آزمون زبان