منو های اصلی
Skip to Content

کلاس های آمادگی پنجمین دوره آزمون زبان انگلیسی KELT

 

 

ثبت نام پنجمین دوره کلاس های آمادگی مرکز آزمون زبان دانشگاه خوارزمی  KELT

 

هزینه ثبت نام:    80/000 تومان

روزهای برگزاری کلاس ها:  

سه شنبه 4 مهر

چهارشنبه 5 مهر

چهارشنبه 12 مهر

چهارشنبه 26 مهر

توجه: ثبت نام این دوره از کلاسها به صورت حضوری انجام می شود. لازم است داوطلبان مبلغ 80 هزارتومان به شماره حساب

201105129

درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی بانک تجارت واریز کرده و اصل فیش پرداختی را به دفتر مرکز آزمون ارائه دهند.

ساعت کلاس ها:  از  8 صبح تا 12/30 ظهر

مکان برگزاری کلاس ها:  دانشگاه خوارزمی تهران- طبقه سوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی- سالن کنفرانس