پرسش های متداول پرسش های متداول

 

(س) منابع آزمون زبان عمومی کدامند؟

(ج) نمی توان برای آزمون های بسندگی زبان منبع مشخصی درنظر گرفت زیرا این آزمون ها دانش و مهارت عمومی و کلی داوطلبان را مورد سنجش قرار می دهند. با اين توصیف، شایان ذکر است سطح آزمون KELT   مشابه سطح ساير آزمون های بسندگی مانند آزمون تافل است.

....................................................................................

(س) نمره قبولی در آزمون چند است؟

(ج) برای رشته‌های غیرزبان انگلیسی نمره قبولی 60 از 100 است.

و برای دانشجويان زبان انگليسی نمره قبولی 80 از 100 است.

....................................................................................

(س) نمره آزمون تا چه مدت اعتبار دارد؟

(ج) تا دو سال

....................................................................................

(س) آزمون دارای چه تعداد سوال است؟

(ج) 100 سوال

....................................................................................

(س) مدت پاسخگويی به سئوالات چند دقیقه است؟

(ج) 110 دقیقه

....................................................................................

(س) آيا سوالات نمره منفی دارد؟

(ج) خير

 

لطفا در صورت بروز سئوالی که در بالا نيامده است، با آدرس ایمیل مرکز آزمون مکاتبه کنید.