img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
اخبار و اطلاعیه
آخرین مهلت دریافت گواهی آزمون بسندگی دوره هجدهم و دوره های گذشته
۱۴۰۲/۹/۲۵
توزیع گواهی های آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی- دوره ۱۸-آبان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۹/۴
اعلام نتایج دوره هجدهم آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی-آبان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۹/۲
دستورالعملها و ملاحظات ضروری شرکت در آزمون زبان دانشگاه خوارزمی دوره هجدهم (آبان ۱۴۰۲):
   
۱۴۰۲/۸/۲۳